Som deltidsforeldre
søkte vi en løsning

Med et ønske om forutsigbarhet og trygghet for sine barn, ble ideen om og utviklingen av 2homes til en virkelighet. Gründerne Ole-Tom og Anette opplevde på hver sin kant at kommunikasjonen med ekspartner bare fungerte sånn passe bra. De hadde ikke alltid like god oversikt over hvor og hva barna skulle neste dag eller uke og ønsket ikke at barna skulle fungere som et mellomledd.

Tobarnsmor Anette Akselsen og trebarnspappa Ole-Tom Bugge har etter en lang og grundig utviklings- og testperiode, ført til at ideen har blitt til et ferdig produkt. Det komplette logistikksystemet for deltidsforeldre er nå tilgjengelig for både mobil og PC.

Det var først og fremst behovet for bedre kommunikasjon med barnas mor som gjorde at jeg fikk idéen til utvikling av et eget verktøy for dette.  Selv i kjernefamiliene er det mye logistikk. Da kan man jo selv tenke seg utfordringen når denne blir splittet og man skal forsøke å samarbeide med en person man ikke lenger bor sammen med. 2homes ble løsningen, sier Ole-Tom.


En enklere hverdag

2homes er et verktøy som vil forenkle hverdagen til foreldre og deres barn som veksler mellom å bo i to hjem. Her kan alle medlemmene dele informasjon gjennom en felles synkronisert kalenderoversikt og dokumentbibliotek. En annen funksjon lar deg sende og motta forespørsler om deling av kostnader som vedrører felles barn. Svarene blir lagret, så oversikten kan også forebygge diskusjoner om hvem som kjøpte hva, når og til hvem. Med en solid og fleksibel budsjett- og regnskapsmodul i tillegg, løser man de fleste praktiske utfordringer, alt i en og samme app.

Guttene mine har nå full oversikt over alt som skjer i deres egen hverdag. Alt fra treningstider, familiebursdager, samvær med foreldrene og ikke minst enkelt kunne se hvordan ferier deles opp. Appen sørger for at begge foreldrene nå kan følge opp barna sine 100% fordi informasjonen ligger tilgjengelig for alle, sier Anette.

Det er oss!

Mange sliter med dialog og samhandling rundt barna

Både Anette og Ole-Tom er begge på hver sin kant den typen forelder som liker å ha orden og oversikt. Som deltids-foreldre trivdes de ikke med problemene rundt samarbeid og dialog med sine respektive eks partnere.

Som venner og forretningspartnere har Ole-Tom og Anette skapt «hjertebarnet» 2homes. De har bodd alene med sine barn i henholdsvis 5 og 11 år, og delt mange erfaringer på veien. Sammen så de behovet for, og muligheten til, å utvikle et verktøy som kunne gjøre hverdagen mer ryddig og oversiktlig.

– Vi opplevde begge at barna våre ofte stilte oss spørsmål vedrørende «når, hvor og hvem». Det var mye usikkerhet hos barna og oss voksne. Beskjeder man «trodde» var kommunisert, tidspunkter man var «sikker» på var gjeldende osv. Vår tanke var å tilby et verktøy, en huskeliste, et system som man lett skal kunne søke informasjon i. Det ble starten på et felles prosjekt, forteller Anette.

Anette og Ole-Tom kjente seg umiddelbart igjen i den andres utfordringer. De så det samme i omgangskretsen, hvor det var flere skilte par som opplevde kommunikasjonen med ekspartner som en utfordring.

– Vi opplever en stor entusiasme når vi forteller om vårt produkt og det har hele tiden gitt oss en bekreftelse på at vi er på rett spor. Mange vil oppleve nytten 2homes bidrar til for samarbeid med ekspartner og oversikten i også den eventuelle nye familien, sier Anette.

Unikt – barna får egen app

En viktig del under utviklingen av en app som skal forenkle hverdagen til familier med to hjem, var å involvere barna på en riktig måte. 2homes Kids er laget slik at barnet kun har tilgang til sin egen kalender, slik at barna skal slippe å forholde seg til kommunikasjonen mellom foreldrene. Det er ingen grunn til at barna skal behøve å se budsjetter eller kvitteringer for kjøp på deres vegne. Heller ikke andre dokumenter som kan gjøre barna urolige.

– Kids appen er synkronisert med begge foreldrene sine 2homes apper. Med denne får de tilgang til sin egen kalender og beskjeder fra foreldrene. Det gjør at de selv opplever bedre kontroll over egen hverdag. De kan se hva som skjer, når og hvor, om det er mamma- eller pappa-uke eller-helg, hvem som følger opp på aktiviteten og hvem som henter.  Barnet opplever dermed hverdagen som både oversiktlig og mer harmonisk, avslutter Ole-Tom.

Støtte fra offentlige aktører

2homes-gründerne tok kontakt med Innovasjon Norge for å presentere ideen, utviklingsveien og planene videre – både nasjonalt og internasjonalt. Tilbakemeldingen var positiv og en formell søknad om kommersialiseringstilskudd ble sendt. Selve behandlingstiden gikk fort og søknaden ble godkjent.
– Det var tilfredsstillende å få bekreftelse på prosjektet vårt fra en organisasjon som Innovasjon Norge, sier Ole-Tom. I tillegg tilbød de oss en mentorordning gjennom Ernst & Young. Dette takket vi også ja til.

Forskningsrådet har også tro på prosjektet og gitt sin støtte helt fra starten av.

Både støtten fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge har vært helt avgjørende for utviklingen av 2homes. Ole-Tom og Anette er takknemlig for tilskuddene til å realisere idé, planer og mål.

Vi fant løsningen

Samarbeid gjør
alt enklere

ingen kredittkort kreves
språk:
OR
Har du allerede opprettet en konto?
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Test den ut selv! Last ned 2homes appen og prøv den kostnadsfritt i hele 3 mnd

Logg inn